Nav utbetalinger 2018

Arkiv – Utbetalinger til personer i utlandet året 2018 – nav.no

14. apr. 2020 — 7,2 milliarder kroner utbetalt til utlandet i 2018. I fjor mottok 75 500 personer bosatt i utlandet utbetalinger fra NAV. Dette er 2100 færre …

Arkiv – Utbetalinger til personer i utlandet året 2018

Utbetalinger fra NAV til innbyggere i Norge i 2018

Utbetalinger fra NAV til innbyggere i Aust-Agder i 2018. Befolkningstall er pr 30. juni 2018. All statistikk på nav.no/kunnskap.

U100 Utbetalinger til utlandet. 2018 – NAV

Statistikken viser utbetalinger fra NAV til personer i utlandet for stønadene kontantstøtte, barnetrygd, foreldrepenger, dagpenger, enslige forsørgere, …

U100 Utbetalinger til utlandet. 2018 – NAV

Statistikken viser utbetalinger fra NAV til personer i utlandet for stønadene kontantstøtte, barnetrygd, foreldrepenger, dagpenger, enslige forsørgere, …

Utbetalinger fra NAV til innbyggere Trøndelag

Utbetalinger fra NAV til innbyggere Trøndelag. Tall for utbetalte beløp til individer fra NAV i 2018 totalt og per innbygger i fylket og kommunene.

Utbetalinger til personer i Norge per fylke og kommune 2018

Arkiv – Utbetalinger til personer i Norge per fylke og kommune 2018 – nav.no

27. mai 2021 — nav.no · Flere statistikkområder; Arkiv – Utbetalinger til personer i Norge per fylke og kommune 2018. Publisert 20.04.2020|Oppdatert 27.05.

Arkiv – Utbetalinger til personer i Norge per fylke og kommune 2018

NAV utbetalte 37,5 milliarder i Trøndelag i 2018 – nav.no

7, Gjennomsnittlig utbetalt beløp til alderspensjon. … mye alderspensjon som utbetales til pensjonistene, og hvor mye G-reguleringen har økt utbetalingen.

I gjennomsnitt utbetalte NAV 81.167 kroner pr innbygger i Trøndelag i 2018. Totalt økte utbetalingene i fylket med over 800 millioner kroner

2. Alder og kjønn – NAV

10. apr. 2019 — NAV utbetalinger 2018. … av befolkningen i Troms i alderen 18-66 år, fikk utbetalt en ytelse knyttet til livsopphold i løpet av 2018.

Halvparten av innbyggerne i Troms og Finnmark fikk … – NAV

Halvparten av innbyggerne i Troms og Finnmark fikk NAV-penger i 2018 – nav.no

Utbetalinger fra NAV – 2018 Nordland … Gjennom hele 2018 var det flest mottakere av alderspensjon i Nordland (50 065 mottakere), deretter følger …

Halvparten av alle i Troms og Finnmark mottok en statlig ytelse fra NAV minst en gang i løpet av 2018 viser ny statistikk. Til sammen utbeta

Over halvparten av nordlendingene fikk NAV-penger i 2018

Over halvparten av nordlendingene fikk NAV-penger i 2018 – nav.no

53 prosent av alle nordlendinger mottok en statlig ytelse fra NAV minst en gang i løpet av 2018, og 39 prosent i arbeidsfør alder mottok en

Keywords: nav utbetalinger 2018